Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala arendamise eskiislahenduse avalik väljapanek, ettepanekud oodatud kuni 25.juulini

Täpsem info: https://www.poltsamaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/ZvCd0j31HHMm/content/id/40737492?redirect=https%3A%2F%2Fwww.poltsamaa.ee

Kogukonna inimeste kaasa mõtlemist ja ettepanekuid, kas ja mida võiks veel muuta, oodatakse 25. juuliks e-postile kristi@poltsamaa.ee.