Liinimuudatused Põltsamaa vallas alates 27.02.2023 ja 01.03.2023

Muudatused maakonnaliinidel alates 27.02.2023:

Maakonnaliin nr 37 Põltsamaa-Suure-Jaani väljumist Põltsamaalt kell 18:55 muudetakse 10 minutit varasemaks kell 18:45, et võimaldada reisil sõiduplaanis püsida ja Võhma jaama peatuses Viljandi suunalisele rongile jõuda. Buss jõuab Võhma jaama peatusesse 19:24, Viljandi suunaline rong väljub rongipeatusest 19:29. Liin on käigus esmaspäevast reedeni, va riigipühadel.

Maakonnaliini nr 450 Põltsamaa-Adavere õhtune väljumine on asendatud liiniga 452 Põltsamaa-Adavere-Põltsamaa, mis tähendab seda, et buss väljub endiselt Põltsamaalt 20:00 ja saabub 20:10 Adavere peatusesse, kuid sõidab Põltsamaale tagasi, kuhu jõuab 20:21. Liin on käigus esmaspäevast reedeni, va riigipühadel.

Muudatused Tallinn-Tartu kaugliinidel (lisatud sõiduplaanid manusena) alates 01.03.2023

1.Liin nr 113. Tallinnast väljumine kell 9.30 käigus perioodil 01.03-31.03 reedeti; perioodil 01.04-15.06 reedeti ja laupäeviti; perioodil 16.06-10.01 laupäeviti. Tartust-Tallinnasse väljumine kell 10.30 käigus aastaringselt laupäeviti

2. Uus liin nr 123. Uus ekspressliin väljumisega Tartust kell 6.30. Käigus perioodil 01.03-15.06 esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel. Tartus uus peatus „Ilmatsalu“

3.Liin nr 130. Reis Tartust kell 12.30 on käigus perioodil 01.03-15.06 reedel, laupäeval ja pühapäeval; perioodil 16.06-29.02 reedel ja pühapäeval

4. Liin nr 160.Väljumine Tallinnast kell 18.30 on käigus perioodil 01.03-15.06 iga päev; perioodil 16.06-10.01 reedel ja pühapäeval; lisatud peatus Mäeküla; sõiduaega lühendatud 5 minutit. Väljumine Tallinnast kell 10.30 on käigus iga päev; lisatud peatused Mäeküla ja Adavere; sõiduaeg 5 minutit lühem

5. Liin nr 756 Väljumine Tallinnast kell 14.30 on käigus aastaringselt reedel, laupäeval ja pühapäeval Tartu-Tallinn kell 22.00 lühendatud sõiduaega 10 minuti võrra.