Palume tagasisidet plaanile luua Kütimäel ümberistumise võimalused Paides ja Põltsamaa suunal

Kütimäe bussipeatus on koht, kuhu sõidavad nii Jõgevamaa, kui Järvamaa bussid. Seetõttu on meil plaan hommikul ja õhtul liinid omavahel siduda, et oleks Kütimäelt võimalik ümberistumisel sõita nii Põltsamaa, kui Paide suunas. Oodatud on mõtted ja ettepanekud, et võimalused läbi arutada.

HOMMIKUL HETKESEIS

Liin 24A Paidest 06:00 ja Kütimäele jõuab 06:47. Kütimäelt väljub liin 24A 06:50 ja Paidesse jõuab 07:45. Sõiduplaanid: Teekond 24A (peatus.ee) ja Teekond 24A (peatus.ee).

Liin 430 väljub Põltsamaalt 06:35, Kütimäelt väljub 07:03 ja Põltsamaale jõuab 07:28. Sõiduplaan Teekond 430 (peatus.ee).

ETTEPANEK HOMMIKU OSAS:

430 väljumine Põltsamaalt ca 15 minutit varasemaks, lisanduks Kase tee peatus (asub Pisisaares kortermajade lähedal). Kütimäele jõuaks ca 06:50 ja tekiks võimalus ümber istuda liinile 24A. Kütimäelt väljuks endiselt 07:03. Võimalus oleks seeläbi sõita nii Põltsamaa-Paide, kui Paide-Põltsamaa suunal.

ÕHTUL HETKESEIS:

Liin 24B väljub Paidest 17:20 ja Kütimäele jõuab 18:13. Kütimäelt väljub liin 24B 18:24 ja Paidesse jõuab 19:13. Sõiduplaanid: Teekond 24B (peatus.ee) ja Teekond 24B (peatus.ee).

Liin 434 väljub Põltsamaalt 17:40, Kütimäelt väljub 18:05, Põltsamaale jõuab 18:38. Sõiduplaan: Teekond 434 (peatus.ee)

ETTEPANEK ÕHTU OSAS:

Liin 434 väljuks Põltsamaalt endiselt 17:40, jõuaks Kütimäele 18:05 ja ootaks 24B ära, mis saabub Kütimäele 18:13. Võimalus oleks seeläbi sõita nii Põltsamaa-Paide, kui Paide-Põltsamaa suunal.