Maakonnaliinide muudatused alates 01.10.2023

107 Põltsamaa-Puurmani-Laeva-Tartu. Põltsamaalt väljub endiselt 10:10 ja Tartu bussijaama jõuab 11:20. Lisatud Tuglase, Raudteejaam III ja Pauluse peatused väljumiseks reisijate soovil. Ära jäävad Hurda ja Atlantis peatused.

114 Puurmani-Laeva-Tartu. Puurmanist väljub endiselt 08:00 ja Tartu bussijaama jõuab 08:45. Lisatud Tuglase, Raudteejaam III ja Pauluse peatused väljumiseks reisijate soovil. Ära jäävad Hurda ja Atlantis peatused.

118 Põltsamaa-Puurmani-Laeva-Tartu. Põltsamaalt väljub endiselt 17:50 ja Tartu bussijaama jõuab 18:55. Lisatud Tuglase, Raudteejaam III ja Pauluse peatused väljumiseks reisijate soovil. Ära jäävad Hurda ja Atlantis peatused.

152 Jõgeva-Siimusti-Puurmani-Jõgeva. Liini marsruut muutub ja kulgeb samamoodi nagu liinil 143: Jõgeva-Siimusti-Saduküla-Puurmani-Jõune -Siimusti-Jõgeva ehk lisanduvad peatused Kaatvere-Saduküla-Saduküla kool-Pööra-Edru-Mäända-Liivoja-Tammiku tee. Tähele tasub panna, et kõik peatused Siimusti vahel on nõudepeatused ehk et buss väljub Jõgevalt endiselt 18:15 ja jõuab Siimustisse 18:24 ning kui keegi sõitjatest soovib edasi nõudepeatusesse sõita või on peatusest sisenemiseks esitatud hiljemalt kell 16:00 tellimus, siis sõidab buss Siimustist edasi vastavasse nõudepeatusesse. Kui tellimusi pole, siis seisab buss Siimusti peatuses ja sõidab sealt välja 19:13 ning Jõgeva bussijaama jõuab 19:20. Jõgeval võimalik ümber istuda 19:49 Tallinna suunalisele rongile.

Neljale liinile lisandub Lullikatku peatuse asemel uus peatus Torma rahvamaja (lisatud all pool pilt peatuse asukohast):

205A Mustvee-Torma-Laiuse-Jõgeva. Väljub endiselt Mustveest 15:50 ja jõuab Jõgevale 16:36. Lullikatku peatuse asemel teenindab buss Torma rahvamaja peatust 16:08. Jõgeval on võimalik ümber istuda 16:49 Tallinna suunalisele rongile.

206 Jõgeva-Laiuse-Sadala-Torma-Mustvee. Väljub Jõgevalt endiselt 11:25 ja Mustveesse jõuab 12:19. Lullikatku peatuse asemel teenindab buss Torma rahvamaja peatust 12:02. Jõgeval on bussile võimalik ümber istuda 11:04 Tallinna suunaliselt ja 11:18 Tartu suunaliselt rongilt.

207 Mustvee-Torma-Sadala-Laiuse-Jõgeva. Väljub Mustveest endiselt 13:00 ja Jõgevale jõuab 13:56 (varem 14:00). Lullikatku peatuse asemel teenindab buss Torma rahvamaja peatust 13:17. Jõgeval võimalik ümber istuda 14:29 Tartu suunalisele rongile.

209 Mustvee-Torma-Sadala-Laiuse-Jõgeva alevik-Jõgeva. Väljub Mustveest endiselt 14:35 ja Jõgevale jõuab 15:46. Lullikatku peatus asemel teenindab buss Torma rahvamaja peatust 14:53.

213 Mustvee-Torma-Sadala-Laiuse-Jõgeva. Väljub Mustveest endiselt 10:00, alates Sadalast muudetud liin mõned minutid kiiremaks ja Jõgevale jõuab buss 10:55. Jõgeval võimalik ümber istuda 11:04 Tallinna suunalisele ja 11:18 Tartu suunalisele rongile.

221 Mustvee-Kääpa-metsaküla-Kasepää-Mustvee. Väljub Mustveest endiselt 06:25 ja Kääpale jõuab 06:48. Jätkuvalt võimalik Kääpal ümber istuda kahele Tartu suunalisele bussile. Kääpalt sõidab buss 07:05 asemel 07:10 Mustvee suunas. Metsaküla nurk peatuse asemel teenindab buss Nõmme peatust 07:22. Mustvee bussijaama jõuab endiselt 07:40.

221-1 Mustvee-Omedu-Mustvee. Liini uus nimetus on Mustvee-Kasepää-Mustvee. Buss väljub Mustveest endiselt 07:45, Kasepäält sõidab buss tagasi Mustvee suunas 07:56, Mustvee bussijaama jõuab buss 08:09. Ära jäävad Jõe, Teemeistri ja Omedu peatused, mida on võimalik sõita liiniga 239 Mustvee-Kallaste-Mustvee: Omedu 07:57, Teemeistri 07:58, Jõe 07:59 (liin 239 Jõe peatus asub Kallaste mnt-l, mitte Sõpruse tänaval).

221-3 Mustvee-Metsaküla-Omedu-Mustvee. Mustveest väljub endiselt 15:30, Metsaküla peatusest alates liin kiirem, Mustvee bussijaama jõuab 16:20 asemel 16:14. Ära jääb Metsaküla nurk peatus. Metsaküla peatus 15:52 on nõudepeatus: väljumiseks tuleb seda eelnevalt bussijuhile öelda, sisenemiseks tuleb esitada tellimus tel 776 0321 hiljemalt kell 12:00.

221-4 Mustvee-Omedu-Metsaküla-Kasepää-Mustvee. Mustveest väljub endiselt 16:40 ja sõidab Kasepää peatuseni 16:53. Kasepää peatusest järgmised peatused: Jõe, Teemeistri, Omedu, Nõmme, Põrvetu, Metsaküla on nõudepeatused, mis tähendab seda, et buss väljub Kasepäält edasi 16:53 vastavasse nõudepeatusesse juhul, kui sõitja seda bussijuhile ütleb, nendest peatustest sisenemiseks tuleb esitada tellimus tel 776 0321 hiljemalt kell 14:00. Kui keegi nõudepeatustes väljuda või siseneda ei soovi, siis seisab buss Kasepää peatuses ja sõidab sealt kell 17:14 tagasi Mustvee suunas. Ära jääb Metsaküla nurk peatus.

756 Tartu-Vedu-Voore-Torma-Sadala. Tartu bussijamast väljub endiselt 13:00, lisanduvad Tartumaal Nigula tee, Roosimäe, Nurga, Soeküla peatused, sellest tulenevalt muutuvad edasiste peatuste läbimisajad. Sadalasse jõuab buss 14:25 asemel 14:30.

Torma rahvamaja peatus (peatuse märgid parklas ja rahvamaja juures).